top of page

Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol

Graduation

Mae'r gwasanaeth ar gyfer unrhyw Fyfyriwr Rhyngwladol dros 18 oed,
yn enwedig os ydych chi'n nodi eich bod yn Ddu, Asiaidd neu Leiaf Ethnig.
Rydym wedi ymrwymo i les myfyrwyr rhyngwladol.
Mae ein gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr Rhyngwladol yn rhoi arweiniad a gwybodaeth i chi ar ystod eang o faterion anacademaidd, gan gynnwys:


• Cefnogaeth Lles ac Iechyd Meddwl
• Cefnogaeth i fyfyrwyr â theuluoedd
• Materion Mewnfudo Myfyrwyr
• Cyfleoedd Cyflogaeth gyda Fisa Astudio.
• Wynebu Sioc Diwylliant
• Dosbarthiad Parsel Bwyd i'r rhai sydd ag anawsterau ariannol oherwydd
effaith pandemig.

REQUEST FOR SUPPORT

Thanks for submitting!

bottom of page