top of page

Llinell gymorth

08001448824

Working Cafe

Nid ydych chi ar eich pen eich hun; siaradwch â rhywun.

Ar adegau o anhawster, un o'r ffyrdd gorau o oresgyn problem yw ei rhannu â rhywun arall, llais caredig a gofalgar. Y peth dewraf i rai pobl ei wneud yw cyfaddef bod ganddyn nhw broblem. Mae hyn yn cymryd llawer o ddewrder a chryfder.

Mae ein tîm o gwnselwyr cleifion sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig yn barod i wrando.

Yn aml, rhannu problem yw'r cam cyntaf tuag at adferiad.

Os oes angen rhywun i siarad â chi, rydyn ni'n gwrando. Ni fyddwn yn barnu nac yn dweud wrthych beth i'w wneud.

 • Is contacting us free?
  Our helpline number is a free number so you dont have to worry about mobile cost.
 • Is the service confidential?
  We take confidentiality very serious at BMHS. You can be sure that our conversation will be strictly confidential.
 • What can I speak to you about?
  You can get in touch about anything that is troubling you, no matter how large or small the issue feels.
 • Is this service for me?
  It is for everyone over the age of 18, particularly if you identify as Black, Asian, and other minority ethnic or socially deprived group.
 • What is the best time to call?
  If you need advice or specialist support for a specific issue, such as a bereavement or domestic abuse, we will provide you with contact details of specialist organisations, which you may find helpful.

Helpu Cwestiynau Cyffredin

Rydyn ni yma i wrando, dim dyfarniad, dim pwysau, a'ch helpu chi i weithio trwy'r hyn sydd ar eich meddwl. Ni fyddwn byth yn dweud wrthych beth i'w wneud.

Os oes angen cyngor neu gefnogaeth arbenigol arnoch ar gyfer mater penodol, fel profedigaeth neu gam-drin domestig, byddwn yn darparu manylion cyswllt sefydliad arbenigol a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

bottom of page