top of page

Cymorth Cyflogaeth

Job Interview

Mae BMHS yn rhedeg cynllun cymorth ar gyfer aelodau di-waith cymuned BAME. Nod y gwasanaeth yw darparu gwasanaeth cymorth cyflogaeth un stop i aelodau di-waith cymuned BAME sy'n profi trallod emosiynol.

Rydym yn cynorthwyo gyda chwilio am swydd, paratoi ar gyfer cyfweliadau a hyfforddiant perthnasol. Amcan y prosiect yw helpu'r defnyddwyr gwasanaeth di-waith i wella eu hyder a'u lefelau sgiliau a gwella eu cystadleurwydd yn y farchnad swyddi.

bottom of page